Współpraca w zakresie realizacji świadczeń

Badania urodynamiczne wykonywane przez ZOZ Medikus dla innych ZOZ w ramach
umowy o podwykonawstwo.

   1. Badania  wykonujemy we własnej Pracowni Diagnostyki Urodynamicznej Przychodni Urologiczno-Ginekologicznej ZOZ Medikus w warszawie przy ul Dembowkiego
   1. W ramach umowy każdy  pacjent ma profesjonalnie wykonane badanie: USG dróg moczowych, uroflowmetria wyjściowa z oceną zalegania, kompleksowe badanie urodynamiczne zgodnie z zasadami dobrej praktyki Inetrnational Continence Society.
   1. Wynik badania urodynamicznego  poza opisem testów obejmuje ocenę czynności dolnych dróg moczowych, rozpoznanie dysfunkcji,  i proponowane leczenie z podaniem schematu postępowania.
   1. Badania są wykonywane  na podstawie umowy (szablon umowy – tutaj do pobrania)
   1. Pacjent kierowany jest na badanie urodynamiczne przez lekarza zleceniodawcy na podstawie naszego skierowania zawierającego niezbędne informacje (wzór skierowania – tutaj do pobrania)
   1. Każdy pacjent otrzymuje pełną  papierową wersję wyniku badania z wydrukiem i opisem poszczególnych  testów,  oceną zaburzeń czynności dolnych dróg  moczowych, rozpoznaniem dysfunkcji i propozycją leczenia – wszystko w oparciu o 32 lata doświadczenia najlepszego w Kraju urodynamisty.
  1. Zleceniobiorca otrzymuje dokumentację papierową do rozliczenia dwóch wizyt:
 • kwalifikującej W17/89.202 zawierającej dane wywiadu i badania przedmiotowego
     z wykresem badania przepływu cewkowego – uroflowmetrii
 • wizyty diagnostycznej W20 / 89.204 zawierającej opis badania, rozpoznanie dysfunkcji z numerem ICD choroby, zalecane leczenie (przykładowa dokumentacja – tutaj do wglądu)Jest również możliwość przekazania całej dokumentacji medycznej w formie elektronicznej.

Korzyści jakie ma zleceniodawca z podwykonawstwa na badania urodynamiczne

   1. Gwarancja wykonania badania przez najlepszego specjalistę w tej dziedzienie – a więc gwarancja  przydatności badania w leczeniu skierowanego pacjenta.
   1. Zakład dysponujący czynnościową diagnostyką urodynamiczna będzie zawsze zakładem sprawniej obsługujący swoich pacjentów niż zakład bez takich możliwości.
  1. Zakład, który powinien lub chce w swoich zasobach posiadać własną pracownię diagnostyki urodynamicznej korzystając ze sprawdzonego  i doświadczonego podwykonawcy:
 • nie musi inwestować 120 tys. PLN w wyposażenie pracowni (koszt aparatu, fotela,
    uroflowmetru).
 • nie angażuje własnego personelu (specjalista urolog, pielęgniarka urologiczna) do wykonywania czasochłonnej procedury – standartowo badanie urodynamiczne trwa godzinę,
 • gabinet zabiegowy przychodni czy oddziału jest wyłączony z pracy na czas wykonywania badań urodynamicznych,
 • kosztochłonność procedury: materiały zużywalne ok. 130 PLN na jedno badanie oraz wynagrodzenie personelu. W  krajowej praktyce szpitalnej lekarz wykonuje badania poza etatem, ponadto na czas wykonywania badań trzeba też zatrudnić pielęgniarkę.
 • wykształcenie lekarza w diagnostyce urodynamicznej to kilka lat pracy. Przyjmuje się, że doświadczenie w urodynamice można uzyskać po wykonaniu  minimum 500 badań.

Realizujący umowę –  dr med. Wojciech Nurkiewicz. W swojej praktyce wykonał ponad 25 tys. badań.

Zapraszamy do współpracy ZOZy z Warszawy i województwa mazowieckiego.

Przykładowa