Specjalność

Naszą specjalnością jest rozpoznawanie i leczenie zaburzeń czynności pęcherza i dolnych dróg moczowych. Zgłaszają się do nas dorośli i dzieci z nietrzymaniem moczu, moczeniem nocnym, trudnościami w opróżnieniu pęcherza ( zatrzymaniem moczu ), częstomoczem i parciami naglącymi pęcherza jak również osoby niepełnosprawne z „pęcherzem neurogennym”.

Podstawą rozpoznania w zaburzeniach pęcherza jest badanie urodynamiczne. Badania takie wykonują najbardziej doświadczeni w kraju lekarze u dorosłych i dzieci we własnej Pracowni Diagnostyki Urodynamicznej. Nasz zakład szczyci się unikalnym w skali kraju doświadczeniem w zakresie diagnostyki urodynamicznej:

  • dr n. med. Wojciech Nurkiewicz, badania wykonuje od 1985r i jest jednym z trzech lekarzy o najdłuższym stażu w tej dziedzinie medycyny

  • dr n.med. Lidia Skobejko, jako pierwsza w kraju, od 1988 roku wykonuje badania urodynamiczne u dzieci.

Doświadczenie w rozpoznawaniu przekłada się na doświadczenie w leczeniu. Poza standardową farmakoterapią specjalizujemy się w uroterapii – leczeniu poprzez biologiczne sprzężenie zwrotne – biofeedback i stymulacje elektryczne. Po Centrum Zdrowia Dziecka prowadzimy drugą w kraju Pracownię Uroterapii.

Zupełnie unikalnym jest wykonywany u nas bezbolesny zabieg ambulatoryjny rozszerzenia (dystensja ) pęcherza moczowego w znieczuleniu jonoforezą w zespołach bolesnego pęcherza / śródmiąższowego zapalenia pęcherza.

Kolejną specjalnością są szkolenia z zakresu diagnostyki urodynamicznej zwane „Warsztatami Urodynamicznymi” kierowane do lekarzy urologów i ginekologów oraz pielęgniarek (położnych) wykonujących badania urodynamiczne. W listopadzie 2013 roku dzieliliśmy się naszym doświadczeniem już na 50-tych Warsztatach Urodynamicznych.

Nas zakład specjalizuje się też w przeprowadzaniu badań klinicznych. Dzięki pracy całego zespołu staliśmy się uznanym ośrodkiem tych badań. Od czasu powstania lecznicy realizowaliśmy sześć projektów.