Zakres świadczeń

NZOZ Medikus jest przychodnia lekarską oferująca usługi z zakresu specjalistycznej opieki zdrowotnej dla osób ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz odpłatne specjalistyczne konsultacje, badania i zabiegi.

PORADNIE SPECJALISTYCZNE:

UROLOGICZNA – dorośli i dzieci

GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA – dorośli

NEFROLOGICZNA – dorośli i dzieci

PRACOWNIA DIAGNOSTYKI URODYNAMICZNEJ – badania urodynamiczne dorośli i dzieci

PRACOWNIA UROTERAPII – leczenie zaburzeń czynności dolnych dróg moczowych dorośli i dzieci

UROTERAPIA – REHABILITACJA DNA MIEDNICY– leczenie zaburzeń oddawania moczu i bólów miednicy małej.

ZABIEGI:  kriochirurgia urologiczna i ginekologiczna; urologiczne: stulejki, krótkiego wędzidełka, poszerzenie cewki moczowej u kobiet, bezbolesna dystensja ( rozciągnięcie ) pęcherza zabiegiem jonoforezy w zespołach bolesnego pęcherza / zapalenia śródmiąższowego.

LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKIECH – punkt pobrań – pełen zakres badań laboratoryjnych. Najniższe ceny w Warszawie – sprawdź cenniki.

Od lipca 2021 roku w przychodni działa punkt szczepień, czynny we wtorki i czwartki w godzinach 16.oo – 18.oo   
szczegóły:       www.szczepienia.waw.pl