Pacjenci leczeni w ramach NFZ

NZOZ Medikus realizuje umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenia w zakresie

 • AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA
 • PORADNIA UROLOGICZNA
 • PORADNIA GINEKOLOGICZNO – POŁOŻNICZA                                                                                                                                                                           (w ramach porad Poradni Urologicznej i Ginekologicznej wykonywane są również badania urodynamiczne)

Świadczenia ambulatoryjne z zakresu specjalistycznej opieki zdrowotnej w Poradni Urologicznej są udzielane w ramach porad specjalistycznych, na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

SKIEROWANIE do poradni specjalistycznej wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego:

 • lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej (lekarz rodzinny)
 • lub lekarz specjalista z poradni specjalistycznej lub ze szpitala, który ma kontrakt z NFZ.

Rolę skierowania pełni również karta informacyjna z leczenia szpitalnego lub karta informacyjna z izby przyjęć szpitalnego oddziału ratunkowego (SOR), zawierająca adnotację o skierowaniu pacjenta do poradni urologicznej. Do poradni specjalistycznej można zapisać się na wizytę poprzez zgłoszenie osobistego, telefonicznego lub za pośrednictwem osób trzecich.

UWAGA: aby SKIEROWANIE lub KARTA INFORMACYJNA upoważniały do leczenia w ramach ubezpieczenia MUSZĄ być opatrzone pieczęcią zakładu Z NUMEREM UMOWY Z NARODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA.

Do poradni ginekologiczno-położniczej pacjentki przyjmowane są bez skierowania.

Na pierwszą wizytę do Poradni i na badanie urodynamiczne należy zabrać swoją dotychczasową dokumentację medyczną (karty wypisowe z leczenia w szpitalu, analizy, badania USG, klisze badań rentgenowskich).

DO PORADNI SPECJALISTYCZNYCH zapisujemy w kolejności na konkretny dzień i godzinę.

Warunkiem zapisania jest złożenie w Recepcji Przychodni oryginału skierowania (art. 20 ust. 2a Ustawy z dn. 22.07.2014 r. Dz. U. z 2014 r. poz. 1138, 1491).

Zapisać się można osobiście lub przez osoby trzecie. Zapisujemy też telefonicznie po wcześniejszym przesłąniu listem oryginału skierowania z podaniem zwrotnego adresu i kontaktu telefonicznego w celu umożliwienia oddzwonienia i podania daty i godziny umówionej wizyty.

W sytuacji konieczności zmiany terminu informujemy telefonicznie.

Przed badaniem urodynamicznym dodatkowo telefonicznie potwierdzamy aktualny termin.

PACJENCI WPISANI SĄ W TZW. „KOLEJKĘ OCZEKUJĄCYCH” DO WYCZERPANIA NASZEGO LIMITU UMOWY Z NARODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA.

Na stronach internetowych Oddziału Mazowieckiego NFZ podane są aktualne okresy oczekiwania na świadczenia.

NIEZBĘDNE DOKUMENTY POTRZEBNE PRZY LECZENIU W RAMACH UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO

 • Skierowanie do Poradni Urologicznej lub na badanie urodynamiczne – jak podano wyżej (do Poradni Ginekologicznej pacjentki zapisywane są BEZ skierowania).
 • Dokument potwierdzający aktualne ubezpieczenie w zależności od uprawnień:
  • emeryci i renciści – legitymacja potwierdzająca uprawnienia pacjenta do emerytury/renty,
  • osoby zatrudnione na umowę o pracę: aktualny raport miesięczny dla osoby ubezpieczonej ZUS RMUA lub aktualnie
   podstemplowana legitymacja ubezpieczeniowa – ważność dokumentów 1 miesiąc,
  • osoby ubezpieczone w KRUS : zaświadczenie lub aktualnie podstemplowana przez KRUS legitymacja lub dowód wpłaty składki,
  • osoby prowadzące działalność gospodarczą: druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z aktualnym dowodem
   opłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne,
  • osoby bezrobotne : aktualne zaświadczenie z Urzędu Pracy o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego,
  • członkowie rodziny osoby ubezpieczonej: kserokopia zgłoszenia członka rodziny do ubezpieczenia wraz z dowodem opłacenia składki przez osobę zgłaszającą lub aktualnie podstemplowana przez pracodawcę legitymacja ubezpieczeniowa
   ważność dokumentów 1 miesiąc,
 • Dowód osobisty.