Szkolenia i warsztaty urodynamiczne

SZKOLENIA  Z  ZAKRESU DIAGNOSTYKI URODYNAMICZNEJ

PROWADZENIE : Dr n. med. Wojciech Nurkiewicz

O SOBIE: lekarzem jestem od 50 lat a urologią czynnościową i diagnostyką urodynamiczną  zajmuje się od  35 lat. Po  zakończeniu pracy w Klinice od 1993 roku stale prowadzę własne pracownie diagnostyki urodynamicznej, a tym samym jestem jedynym urologiem wyłącznie zajmującym się diagnostyką urodynamiczną z jednoczesnym zachowawczym leczeniem dysfunkcji pęcherzowo – cewkowych (w tym uroterapia).

O WARSZTATACH: w poprzednim dziesięcioleciu organizowałem 8 edycji trzydniowych warsztatów w Oddziale Urologii Szpitala Łomżyńskiego a od 2009 r.  prowadzę dwudniowe warsztaty w naszym Zakładzie.  Rok 2020  zakończył  się  131  Warsztatami Urodynamicznymi. Łącznie w naszych Warsztatach uczestniczyło dotąd  552 osoby, w tym 304 lekarzy urologów, 188 lekarzy ginekologów oraz 60 pielęgniarek i położnych.

MIEJSCE : Pracownia Diagnostyki Urodynamicznej  ZOZ  Medikus w Warszawie

Kursy z zakresu diagnostyki urodynamicznej zwane „Warsztatami Urodynamicznymi” przeznaczone są dla lekarzy urologów i ginekologów oraz pielęgniarek i położnych asystentek badań urodynamicznych.  Warsztaty urodynamiczne są adresowane oddzielnie dla urologów i ginekologów. Również tematyka warsztatów będzie zróżnicowana na kurs podstawowy i doszkalający. Każdorazowo w warsztatach uczestniczy nie więcej niż 5 osób.

KURS PODSTAWOWY WARSZTATÓW URODYNAMICZNYCH

Kurs podstawowy kierowany jest dla osób pragnących poznać technikę badań urodynamicznych w renomowanym ośrodku diagnostyki urodynamicznej. Szkoleniowe badania urodynamiczne przeprowadzane jest u 4  pacjentów. W trakcie badań prezentowane są techniki wykonywania badania zgodnie są z zasadami dobrej praktyki urodynamicznej określonymi przez ICS (International Continence Society). Pokazywane i omawiane są  poszczególne etapy badania z zastosowaniem wszystkich rutynowych technik badań stosowanych w codziennej praktyce łącznie z profilometrią cewkową. Przedstawiany jest tok pracy z pacjentem podczas badań urodynamicznych (wyjaśnienie, na czym polega badanie; zebranie wywiadu urodynamicznego; przeprowadzenie badania; omówienie wyniku badania i proponowanego leczenia). Kursanci uczestniczą cały czas w tych pracach. Wspólnie opracowywane jest badanie: ocena wartości poszczególnych parametrów, opisy wykonanych testów; ocena czynności dolnych dróg moczowych; postawienie rozpoznania urodynamicznego; sposoby leczenia. Ginekologom prezentowane będą tylko pacjentki z nietrzymaniem moczu, defektem przepony miednicy lub zaburzeniem statyki narządów miednicy małej.

Podczas seminarium przedstawiam  kazuistyczne badania urodynamiczne obrazujące większość dysfunkcji dolnych dróg moczowych.
W każdym  badaniu omawiany jest wywiad chorobowy, analiza zapisanych testów; sposób formułowania rozpoznania urodynamicznego i planowanie leczenia.  Diagnostyka urodynamiczna omawiana jest również  jako procedura świadczeń dla NFZ ze sposobem wykazywania w dokumentacji medycznej.

KURS DOSKONALĄCY WARSZTATÓW URODYNAMICZNYCH

Szkolenie kierowane jest do lekarzy wykonujących badania urodynamiczne w swojej praktyce zawodowej. Celem tego kursu jest wymiana własnych doświadczeń, krytyczna ocena wykonywanej przez siebie technik badania oraz prezentacja   badań w złożonych, trudnych diagnostycznie dysfunkcjach dolnych dróg moczowych. Szkoleniowe badania urodynamiczne zaplanowane są u trzech pacjentów prezentujących „urodynamiczne trudności diagnostyczne” w chorobach neurologicznych lub niepowodzeniach pooperacyjnych. Moim zamiarem organizatora jest przygotowanie do badania „problemowych pacjentów” z  koniecznością wykonania profilometrii cewkowej. Wspólne wykonanie badań będzie też okazją do podyskutowania o technice badań. Każdy z uczestników kursu zobowiązany jest do zaprezentowania swoich dwóch badań urodynamicznych uważanych przez siebie jako problemowe. Badania  proszę zapisać w formacie .pdf a posiadacze programu Duet proszeni są o przywiezienie kopii badania do zainstalowania na miejscowym komputerze (da to możliwość obejrzenia badania „na żywo” w programie Duet). Zajęcia seminaryjne to prezentacja kazuistycznych badań usystematyzowanych według poszczególnych typów dysfunkcji dolnych dróg moczowych. Prezentowane badania mają wykazać trudności  spotykane w diagnostyce urodynamicznej. Ginekologom pragnę przedstawić urodynamiczne „pułapki” uroginekologii a więc pacjentki z niechirurgiczną inkontynmencją wymagające leczenia urologicznego i diagnostykę w powikłaniach pooperacyjnych.

MATERIAŁY EDUKACYJNE

Wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymują materiały szkoleniowe zapisane na CD  zawierające  w formie pokazu slajdów:

 • opis czynności dolnych dróg moczowych (anatomia i neurofizjologia )
 • obowiązujące nazewnictwo parametrów urodynamicznych i dysfunkcji
 • metody wykonywania badań urodynamicznych
 • schematyczne zapisy przypadków różnych patologii czynności
 • teksty ogłoszonych przez ICS raportów komisji standaryzacyjnych (raporty te stanowią obowiązujące wytyczne w diagnostyce urodynamicznej).

Na CD zarejestrowanych jest 35 badań obrazujących zaburzenia czynności dolnych dróg moczowych najczęściej spotykanych w codziennej diagnostyce urodynamicznej.

W materiałach  uczestników warsztatów doskonalących  wgrane są  badania prezentowane podczas seminarium. Każdorazowo do CD dogrywane są badania wykonane i wspólnie omówione w pierwszym dniu warsztatów.

Ponadto materiały zawierają wykłady nt. „dobrej praktyki urodynamicznej” i praktyczne, przeznaczone do zastosowania autorskie opracowania (skierowania na badanie, ćwiczenia Kegla, pomocne druki do wykazywania  procedury w dokumentacji medycznej, diagramy flowmetii itp.);

Uczestnicy otrzymują imienne zaświadczenie odbycia szkolenia z zakresu urodynamiki  zapisane na otrzymanym CD.

HARMONOGRAM  DWUDNIOWYCH WARSZTATÓW

Dzień pierwszy

Godz. 09:00 – przywitanie, wzajemne  zapoznanie  się uczestników, przedstawienie toku zajęć podczas warsztatów; prezentacja ośrodka – modelowe zasady organizacji
i wyposażenia  pracowni urodynamicznej  na przykładzie  naszej Pracowni Diagnostyki Urodynamicznej.

 • Godz. 09:30 – 18: 00  – badania szkoleniowe u 4 pacjentów.
 • Ok. godz. 12:30 godzinna przerwa na lunch na terenie ośrodka.

Kurs doskonalący:

 • Godz. 9:30 – 14:30 badania szkoleniowe u 3 problemowych pacjentów.
 • Ok. godz. 13:30 przerwa na lunch na terenie ośrodka.
 • Godz.14:30 – 18:00 prezentacja badań urodynamicznych przywiezionych przez uczestników kursu –  omówienie 10-ciu badań.

Dzień drugi

Godz. 09:00 – 13:00  – seminarium: przedstawienie kazuistycznych badań urodynamicznych

prezentacja urolodzy: nadreaktywność pęcherza i wypieracza, przeszkoda podpecherzowa,    nietrzymanie moczu, niedoczynność wypieracza, „duży i mały pęcherz”

prezentacja ginekolodzy – wysiłkowe nietrzymanie moczu – wskazania i przeciwwskazania do operacji; pułapki diagnostyczne w uroginekologii,

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Terminy: Dwudniowe Warsztaty odbywają się w ustalonych indywidualnie terminach środa/czwartek, czwartek/piątek lub piątek/sobota. Aby ustalić termin swoich warsztatów proszę kontaktować się z prowadzącym, dr Wojciechem Nurkiewiczem.

Nocleg: Uczestnicy mogą zamówić noclegi ze śniadaniem i kolacją w Puławska Residence Hotel, ul. Puławska  361,  tel 22 241 79 00, 22 241 75 99; www.pulawskaresidence.pl (15 min pieszo od miejsca zajęć).

Miejsce warsztatów: ZOZ Medikus Przychodnia Urologiczno-Ginekologiczna, Pracownia Diagnostyku Urodynamicznej; 02-784 Warszawa, ul. E.Dembowskiego 2;
www.medikus.pl (plan dojazdu na stronie);
tel. 22 855 03 21 , 22 643 67 25;
tel. kom. 512 388 651

Prowadzący: dr med. Wojciech Nurkiewicz
kontakt: tel kom. 501 163 529
e-mail: wojnur@op.pl lub medikus@medikus.pl

Uwaga:  Kursanci są proszeni o zabranie swoich fartuchów i obuwia.

KOSZTY  UCZESTNICTWA

 • Opłata za warsztaty –  2350 zł

Powyższa cena zwiera podatek VAT.