Zakres świadczeń

NZOZ Medikus jest przychodnia lekarską oferująca usługi z zakresu specjalistycznej opieki zdrowotnej dla osób ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz odpłatne specjalistyczne konsultacje, badania i zabiegi.

PORADNIE SPECJALISTYCZNE:

UROLOGICZNA – dorośli i dzieci

GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA – dorośli

NEFROLOGICZNA – dorośli i dzieci

PRACOWNIA DIAGNOSTYKI URODYNAMICZNEJ – badania urodynamiczne dorośli i dzieci

PRACOWNIA UROTERAPII – leczenie zaburzeń czynności dolnych dróg moczowych dorośli i dzieci

UROTERAPIA – REHABILITACJA DNA MIEDNICY– leczenie zaburzeń oddawania moczu i bólów miednicy małej.

ZABIEGI:  kriochirurgia urologiczna i ginekologiczna; urologiczne: stulejki, krótkiego wędzidełka, poszerzenie cewki moczowej u kobiet, bezbolesna dystensja ( rozciągnięcie ) pęcherza zabiegiem jonoforezy w zespołach bolesnego pęcherza / zapalenia śródmiąższowego.

LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKIECH   Punkt pobrań – pełen zakres badań laboratoryjnych (NAJNIŻSZE CENY W WARSZAWIE)