Mapka

<iframe src=”https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d2447.8974319264685!2d21.030744505804424!3d52.15437499371714!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x4719328f94cbc7df%3A0x1588cb79bcdddded!2sNiepubliczny+Zak%C5%82ad+Opieki+Zdrowotnej+MEDIKUS+Sp.+z+o.o.+Przychodnia+Urologiczno-Ginekologiczna!5e0!3m2!1spl!2spl!4v1512567864917″ width=”600″ height=”300″ frameborder=”0″ style=”border:0″ allowfullscreen></iframe>