Badania urodynamiczne wykonywane przez ZOZ Medikus dla innych ZOZ w ramach
umowy o podwykonawstwo.

  1. Badania  wykonujemy we własnej Pracowni Diagnostyki Urodynamicznej Przychodni Urologiczno-Ginekologicznej ZOZ Medikus w warszawie przy ul Dembowkiego 2.
  2. W ramach umowy każdy  pacjent ma profesjonalnie wykonane badanie: USG dróg moczowych, uroflowmetria wyjściowa z oceną zalegania, kompleksowe badanie urodynamiczne zgodnie z zasadami dobrej praktyki Inetrnational Continence Society.
  3. Wynik badania urodynamicznego  poza opisem testów obejmuje ocenę czynności dolnych dróg moczowych, rozpoznanie dysfunkcji,  i proponowane leczenie z podaniem schematu postępowania.
  4. Badania są wykonywane  na podstawie umowy (szablon umowy – tutaj do pobrania)
  5. Pacjent kierowany jest na badanie urodynamiczne przez lekarza zleceniodawcy na podstawie naszego skierowania zawierającego niezbędne informacje (wzór skierowania – tutaj do pobrania)
  6. Każdy pacjent otrzymuje pełną  papierową wersję wyniku badania z wydrukiem i opisem poszczególnych  testów,  oceną zaburzeń czynności dolnych dróg  moczowych, rozpoznaniem dysfunkcji i propozycją leczenia – wszystko w oparciu o 32 lata doświadczenia najlepszego w Kraju urodynamisty.
  7. Zleceniobiorca otrzymuje dokumentację papierową do rozliczenia dwóch wizyt:

– kwalifikującej W17/89.202 zawierającej dane wywiadu i badania przedmiotowego
   z wykresem badania przepływu cewkowego – uroflowmetrii

– wizyty diagnostycznej W20 / 89.204 zawierającej opis badania, rozpoznanie dysfunkcji
   z numerem ICD choroby, zalecane leczenie (przykładowa dokumentacja – tutaj do wglądu).

Jest również możliwość przekazania całej dokumentacji medycznej w formie elektronicznej.

Korzyści jakie ma zleceniodawca z podwykonawstwa na badania urodynamiczne

  1. Gwarancja wykonania badania przez najlepszego specjalistę w tej dziedzienie – a więc gwarancja  przydatności badania w leczeniu skierowanego pacjenta.
  2. Zakład dysponujący czynnościową diagnostyką urodynamiczna będzie zawsze zakładem sprawniej obsługujący swoich pacjentów niż zakład bez takich możliwości.
  3. Zakład, który powinien lub chce w swoich zasobach posiadać własną pracownię diagnostyki urodynamicznej korzystając ze sprawdzonego  i doświadczonego podwykonawcy:

– nie musi inwestować 120 tys. PLN w wyposażenie pracowni (koszt aparatu, fotela,
  uroflowmetru ).

– nie angażuje własnego personelu (specjalista urolog, pielęgniarka urologiczna) do
   wykonywania czasochłonnej procedury – standartowo badanie urodynamiczne trwa
   godzinę,

– gabinet zabiegowy przychodni czy oddziału jest wyłączony z pracy na czas wykonywania
   badań urodynamicznych,

– kosztochłonność procedury: materiały zużywalne ok. 130 PLN na jedno badanie oraz
wynagrodzenie personelu. W  krajowej praktyce szpitalnej lekarz wykonuje badania poza etatem, ponadto na czas wykonywania badań trzeba też zatrudnić pielęgniarkę.

– wykształcenie lekarza w diagnostyce urodynamicznej to kilka lat pracy. Przyjmuje się,
że
doświadczenie w urodynamice można uzyskać po wykonaniu  minimum 500 badań.
Realizujący umowę –  dr med. Wojciech Nurkiewicz.

W swojej praktyce wykonał ponad 25 tys. badań.

Zapraszamy do współpracy ZOZy z Warszawy i województwa mazowieckiego.